Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rodové stereotypy – význam cudzieho slova

ustálené až rigidné a zjednodušené presvedčenia, normy o vlastnostiach, primeranom správaní, dovolených aktivitách mužov a žien.