Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rolovať – význam cudzieho slova

zvinúť, stáčať; ísť lietadlom po letištnej ploche; posúvať po obrazovke monitora objekt, ktorý je väčší ako plocha displeja