Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

román – význam cudzieho slova

rozsiahle prozaické dielo; rozsiahle vykreslenie určitej epochy alebo osudov niekoľkých generácií; životný príbeh