Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

románsky sloh - význam cudzieho slova

západoeurópsky a stredoeurópsky umelecký sloh z počiatku stredoveku, opierajúci sa o antickú rímsku a byzantskú tradíciu