Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romaneskný – význam cudzieho slova

majúci prvky romantickej napínavosti, sklon k fantastičnosti