Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romaneskný - význam cudzieho slova

majúci prvky romantickej napínavosti, sklon k fantastičnosti