Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romantický – význam cudzieho slova

vzdialený skutočnosti; nevšedný, citový; záhadný, neobyčajný, dobrodružný