Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

roráty - význam cudzieho slova

katolícka adventná ranná omša; spevy pri tejto omši