Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rotácia – význam cudzieho slova

otáčanie, obeh; pravidelná výmena miest určitého okruhu vecí alebo osôb; v matematike jeden z diferenciálnych operátorov; otáčavý pohyb vesmírnych telies okolo vlastnej osi