Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rotátor - význam cudzieho slova

dve častice otáčajúce sa okolo osi prechádzajúcej ich ťažiskom