Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rozmnožovanie – význam cudzieho slova

proces počatia a donosenia dieťaťa.