Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rtg. – význam cudzieho slova

skratka pre röntgen