Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rubáška – význam cudzieho slova

pánska u krku uzavretá košeľa nosená ako zvrchný odev