Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rubídium - význam cudzieho slova

prvok zo skupiny alkalických kovov, značka Rb