Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rubídium – význam cudzieho slova

prvok zo skupiny alkalických kovov, značka Rb