Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruderálna rastlina – význam cudzieho slova

rastlina rastúca na rumoviskách