Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruderálna rastlina - význam cudzieho slova

rastlina rastúca na rumoviskách