Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rudimentárny – význam cudzieho slova

zakrpatelý, skomolený; prvopočiatočný, zárodočný, základný