Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruláda, roláda – význam cudzieho slova

zavinutý pokrm s náplňou; v hudbe druh koloratúry