Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruminácia – význam cudzieho slova

prežúvanie potravy