Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruptúra – význam cudzieho slova

trhlina, roztrhnutie (tkaniva a pod.) vonkajším zásahom