Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rustikál – význam cudzieho slova

za feudalizmu sedliacka neslobodná pôda, podliehajúca daňovej alebo robotnej povinnosti