Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sáda - význam cudzieho slova

staronordické bájoslovné alebo historické rozprávanie; rozsiahla epická báseň alebo román opisujúci spravidla deje dlhšieho časového rozsahu a osudy viacerých generácií