Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sága – význam cudzieho slova

staroseverská epická próza, stredoveký islandský a škandinávsky hrdinský príbeh; románová kronika osudov niekoľkých generácií rodu; rozsiahle rozprávanie; druh veľkej kobylky