Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sépia – význam cudzieho slova

dvojžiabrový morský dravý hlavonožec; žltohnedá farba z tela sépie; maliarska technika založená na kresbe touto farbou