Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sínusoida – význam cudzieho slova

grafické znázornenie priebehu funkcie sínus; sínusová krivka