Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sabotáž – význam cudzieho slova

záškodníctvo; úmyselné poškodzovanie výrobného procesu alebo verejného majetku; marenie činnosti iných