Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sacerdotálny – význam cudzieho slova

kňazský; posvätný