Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sagitálny – význam cudzieho slova

rovnobežný so strednou pozdĺžnou rovinou tela alebo so stredovou osou rastliny