Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sanitár – význam cudzieho slova

ošetrovateľ, zdravotník