Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sapér – význam cudzieho slova

zastaralý výraz pre zákopníka, ženistu