Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sapientácia – význam cudzieho slova

proces vývoja človeka sprevádzaný vývojom mozgu, myslenia a psychiky