Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sapróbia – význam cudzieho slova

sústava triedenia vôd v prírode podľa osídlenia živými organizmami v závislosti na kvalite vody a stupni znečistenia