Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saprobický – význam cudzieho slova

hnilobný, hnijúci, zahnívajúci