Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saprobiológia - význam cudzieho slova

výskum vplyvu odpadových vôd na vodné organizmy