Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saprobiológia – význam cudzieho slova

výskum vplyvu odpadových vôd na vodné organizmy