Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sarkofág – význam cudzieho slova

bohato zdobená kamenná alebo kovová rakva alebo náhrobok; živočích živiaci sa mäsom uhynutých živočíchov