Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saturnálie - význam cudzieho slova

rímske oslavy boha Saturna