Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saturnálie – význam cudzieho slova

rímske oslavy boha Saturna