Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satyriáza – význam cudzieho slova

chorobne zvýšený mužský pohlavný pud, mužská hypersexualita