Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scéna - význam cudzieho slova

javisko; miesto deja; časť drámy, výstup; výjav