Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scéna – význam cudzieho slova

javisko; miesto deja; časť drámy, výstup; výjav