Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scénografia – význam cudzieho slova

javiskové výtvarníctvo; odbor divadelnej vedy, ktorý sa zaoberá javiskovým výtvarníctvom