Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scenár – význam cudzieho slova

divadelná kniha obsahujúca praktické prevádzkové pokyny pre uvedenie hry; podrobný opis jednotlivých scén filmu alebo televízneho diela s praktickými prevádzkovými pokynmi; vopred pripravený postup