Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schéma - význam cudzieho slova

názorné zobrazenie, vzor, nárys; osnova, náčrt, rozvrh; neživotná konštrukcia literárneho diela; neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja