Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schematický – význam cudzieho slova

naznačený, názorný, prehľadný, načrtnutý; zjednodušujúci, povrchný, plochý