Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schematický - význam cudzieho slova

naznačený, názorný, prehľadný, načrtnutý; zjednodušujúci, povrchný, plochý