Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schizogónia - význam cudzieho slova

nepohlavné rozmnožovanie rozpadom jadra materskej bunky na množstvo jadier dcérskych