Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schizotymný – význam cudzieho slova

introvertný, uzavretý, rozporuplný, citlivý človek