Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scientizmus, scientológia – význam cudzieho slova

bezbrehá dôvera v postupy, možnosti a schopnosti vedy; vedeckoteoretický program, podľa ktorého sa metódy a výsledky tzv. exaktných vied majú preberať a využívať na tvorbu teórií v spoločenských vedách; náboženské hnutie pochádzajúce z USA, chápajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ale patriace svojimi metódami medzi najproblematickejšie svetonázorové organizácie na svete, scientologická cirkev