Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scientológia – význam cudzieho slova

teória vedy, poznania, náuka o vedách, ich vývoji a triedení; označenie scientologickej cirkvi, scientizmus