Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scintilácia – význam cudzieho slova

iskrenie, mihotanie, záblesky vznikajúce v niektorých látkach pri prelete ionizujúceho žiarenia