Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sciofóbny – význam cudzieho slova

vyskytujúci sa, žijúci na silne osvetlených miestach, heliofilný