Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sciofóbny - význam cudzieho slova

vyskytujúci sa, žijúci na silne osvetlených miestach, heliofilný