Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sciofilný – význam cudzieho slova

vyskytujúci sa na zatienených miestach, heliofóbny