Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scisúra – význam cudzieho slova

rez, rezná rana, rozrezanie