Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

screening, skríning - význam cudzieho slova

metóda vyhľadávania časových foriem chorôb alebo odchýlok od normy v danej populácii pomocou testov