Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

screening, skr��ning – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!